מקרקעין ונדל"ן : •  ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעסקאות רכישת / מכירת נכס מקרקעין יד שניה, מחברה קבלנית, קבוצת רכישה וכו' כחלק בלתי נפרד משרדנו מייצג ומטפל בענייני המס של אותה עסקה.

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעסקאות השכרת / שכירות נכס מקרקעין.

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעסקאות קומבינציה.

 •  ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעסקאות תמ"א 38.

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בתביעות בפני כל הערכאות המשפטיות בתחום הנדל"ן.   להלן כדוגמא :

 • תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין.

 • תביעות לסילוק יד ופינוי פולש ממקרקעין.

 • ייצוג בתביעות לקביעת בעלות על מקרקעין.

 • מינוי משרדנו ככונס בתביעות מקרקעין לשם השלמת וביצוע פסק הדין.

 • תביעות תשלום דמי שכירות ויתר ההתחייבויות בהתאם להסכם בין הצדדים.

 • ייצוג וליווי הלקוחות בתביעות של צו עשה.

 • וכיוצא באלה בהתייחס לתחום הנדל"ן.

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד ברישום בית משותף.

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בתיקון צו הבית המשותף.