משרדנו מייצג ומלווה את לקוחותיו הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

מע"מ  - אזרחי:

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בכל הליכי השומה ובדיונים בפני מנהל מע"מ כבר משלב א'.
 •  ייצוג וליווי לקוחות המשרד בשלב ההשגה ובדיונים בפני מנהל מע"מ.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בערעורי מע"מ בכל הערכאות המשפטיות.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך בקשה "גילוי מרצון", לרבות ליווי בכל הליכי השומה.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהחלטת מנהל מע"מ לפסילת ספרים, אי רישום תקבול, אי ניהול ספרים. ייצוג בהליך של שימוע בטרם יוחלט באם לפסול את ספרי הלקוח.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בערעור על הטלת קנס לפי סעיף 95 לחוק מע"מ.
 • כתיבת חוות דעת מסויות.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך של קבלת אישורים מראש – פרה רולינג.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בביצוע הסדרי מס.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בביקורות מע"מ.
 • תכנוני מס ללקוחות המשרד תוך מקסום הוראות החוק והפסיקה.
 • קיום פורומים מקצועיים במשרד.

מע"מ  - פלילי:

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד כבר משלב החקירה ע"י רשות המיסים – תחנות מע"מ.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליכי חיפוש ותפיסה ע"י רשות המיסים – תחנות מע"מ.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בכל שלבי המעצר ע"י רשות המיסים – תחנות מע"מ.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד  בהליכי חילוט ושחרור כספים – תחנות מע"מ.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בחשד לעבירות של חשבוניות פיקטיביות, ניכוי תשומות שלא כדין, הגשת דוחות כוזבים וכו'.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהגשת בקשות לכופר.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעבירות טכניות, כגון – אי הגשת דיווחים למע"מ, אי ניהול ספרים וכו'.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך של שימוע בטרם רשות המיסים תגיש כתב אישום.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בפני כל הערכאות המשפטיות בכתבי אישום על עבירות מע"מ.