משרדנו מייצג ומלווה את לקוחותיו הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

מס הכנסה  - אזרחי:

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בכל הליכי השומה ובדיונים בפני פקיד השומה כבר משלב א'.
 •  ייצוג וליווי לקוחות המשרד בשלב ההשגה ובדיונים בפני פקיד השומה.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בערעורי מס הכנסה בכל הערכאות המשפטיות.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך בקשה "גילוי מרצון", לרבות ליווי בכל הליכי השומה.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהחלטת רשות המיסים לפסילת ספרים, אי רישום תקבול, אי ניהול ספרים. ייצוג בהליך של שימוע בטרם יוחלט הם תבוצע פסילת ספרים ללקוח.
 • כתיבת חוות דעת מסויות.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך של קבלת אישורים מראש – פרה רולינג.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בוועדות פטור ממס הכנסה (9(5)).
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעקבות עלייה לארץ ו/או הגירה מהארץ.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בביצוע הסדרי מס.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בדיונים ובביקורות ניכויים.
 • תכנוני מס ללקוחות המשרד תוך מקסום הוראות החוק והפסיקה.
 • קיום פורומים מקצועיים במשרד.
 • כתיבת מאמרים רבים בתחום המיסים.

 

מס הכנסה  - פלילי:

 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד כבר משלב החקירה ע"י רשות המיסים.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליכי חיפוש ותפיסה ע"י רשות המיסים.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בכל שלבי המעצר ע"י רשות המיסים.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליכי חילוט ושחרור כספים.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהגשת בקשות לכופר.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעבירות טכניות, כגון – אי הגשת דיווחים למס הכנסה, אי הגשת דוחות ניכויים וכו'.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך של שימוע בטרם רשות המיסים תגיש כתב אישום.
 • ייצוג וליווי לקוחות המשרד בפני כל הערכאות המשפטיות בכתבי אישום על עבירות מס הכנסה.

מחפשים עו"ד מומחה במס הכנסה אזרחי או פלילי? פסילת ספרים, ליווי וערעורים? צרו איתנו קשר.