משרדנו מייצג ומלווה את לקוחותיו הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

מיסוי מקרקעין - אזרחי :

 1. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בכל הליכי השומה ובדיונים בפני מנהל מיסוי מקרקעין כבר משלב א'.
 2. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בשלב ההשגה ובדיונים בפני מנהל מיסוי מקרקעין.
 3. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בערעורי מס שבח ומס רכישה בכל הערכאות המשפטיות.
 4. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בבקשות לתיקוני שומה.
 5. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך בקשה "גילויי מרצון", לרבות ליווי בכל הליכי השומה.
 6. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בביצוע חישובי מס שבח ומס רכישה, תכנוני מס ללקוחות המשרד תוך מקסום הוראות החוק והפסיקה.
 7. כתיבת חוות דעת מסויות.
 8. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך של קבלת אישורים מראש – פרה רולינג.
 9. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בביצוע הסדרי מס, פריסת מס.
 10. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בבקשות לביטולי קנסות שהוטלו ע"י רשות המיסים.
 11. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בביקורות מס.
 12. קיום פורומים מקצועיים במשרד.

מיסוי מקרקעין - פלילי :

 1. ייצוג וליווי לקוחות המשרד כבר משלב החקירה ע"י רשות המיסים – מנהלי מיסוי מקרקעין.
 2. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בטענת עבירות של עסקאות פיקטיביות, דיווחים פיקטיביים, עסקאות בחסר וכו'.
 3. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהגשת בקשות לכופר.
 4. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בפני כל הערכאות המשפטיות בעבירות מס שבח, מס רכישה.

ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך של שימוע בטרם רשות המיסים תגיש כתב אישום.