1. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בייסוד חברות.

 2. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהקמת שותפויות.

 3. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעריכת הסכמי מייסדים.

 4. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בכל ההסכמים המסחריים של החברה, כגון –


  • הסכם רכישת / מכירת פעילות החברה.

  • הסכם רכישת / מכירת מניות.

  • הסכם הקצאת מניות.

  • הסכמי הלוואה.

  • הסכם מיזוג חברות.

  • הקמת שותפויות.

  • דיווחים וייצוג בפני רשם החברות ורשם השותפויות. 5. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בפירוק חברות מרצון.

 6. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליך של החייאת חברה שפורקה בבית משפט מחוזי.