201511.30
Off
0

"גילוי מרצון" – תושבי ישראל המחזיקים בחשבונות בנק בחו"ל

בהמשך להתפתחויות שחלו לאחרונה בנוגע למגעים שמנהלת מדינת ישראל לקבלת מידע אודות ישראלים המחזיקים בבעלותם חשבונות בנק וכספים בחו"ל, מצאנו לנכון לפנות אליכם בעניין זה. מדובר במאגר נתונים שהודלף ע"י עובד לשעבר בבנק בשוויץ. המאגר כבר נמצא בידי רשויות ובנקים בחו"ל, ורשות המסים מנהלת מגעים מתקדמים במטרה לקבל פרטים הנוגעים לתושבי ישראל. במסגרת זו נציין,…

201511.30
Off
33

גילוי מרצון הוראת שעה – הארכת מועד והבהרה – נקיטת הליך הגילוי באופן אנונימי

כזכור ביום 15/11/11 פרסמה רשות המסים הוראת שעה בעניין הליך הגילוי מרצון. במסגרת הוראת השעה אפשרה רשות המסים לתושבי ישראל המחזיקים כספים ורכוש בחו"ל, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע הליך של גילוי מרצון, עד ליום 30.6.12. ביום 26.6.12, הודיעה רשות המסים על הארכת הנוהל – הוראת השעה, לתקופה של כשלושה חודשים נוספים עד…

201511.30
Off
33

המלשינון

לרשות המסים כלים רבים ומגוונים העומדים לרשותה לצורך העמקת האכיפה וגביית המס מתושבי ישראל, כמו גם לצורך הגדלת רשת הנישומים – משלמי המס. אחד מהכלים הללו – הינו ה"מלשינון" ובכינויו כיום – "הקו האדום – מסירת מידע". עפ"י גורמים ברשות המסים, מעבירים המלשינים – בלשון העם ו/או "המודיעים" בפי הרשות, לרשות מידי שנה מעל 1,000…