1. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בכל הליכי הגביה והשומה בפני המוסד לביטוח לאומי.
 2. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליכי ביקורת ניכויים, שומות ניכויים ובדיונים בפני מנהל הביטוח לאומי.
 3. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בהליכי חקירה ע"י ביטוח לאומי.
 4. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בעבירות של אי הגשת דוחות ניכויים.
 5. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בפני כל הערכאות המשפטיות בכתבי אישום על עבירות ביטוח לאומי.
 6. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בוועדת ביטוח לאומי לפטור ממס הכנסה.
 7. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בוועדת ביטוח לאומי לקביעת נכות לצרכי מס רכישה.
 8. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בוועדת ביטוח לאומי נכות מעבודה.
 9. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בוועדת ביטוח לאומי נכות כללית.
 10. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בוועדת ביטוח לאומי גמלת ניידות.
 11. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בוועדה רפואית לעררים על החלטות הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 12. ייצוג וליווי לקוחות המשרד בפני לשכת הבריאות המחוזית – מוגבלות בניידות, מימון מכשירי שיקום וניידות וכו'.